Varen ble lagt i handlekurven din!

Til betaling Fortsett å handle

Personvern

 

Ditt personvern er viktig for GN ReSound. Personvernerklæringens forpliktelser inkluderer:
  
Under ingen omstendigheter vil www.resound.no, leie ut eller selge informasjon om individuelle besøkende til vårt nettsted til noen parter utenfor GN ReSound.

GN ReSound respekterer personvernet til privatpersoner som besøker resound.no. Personlig informasjon som en person sender inn til oss på frivillig basis, herunder helse-og / eller eCommerce profiler, mailingliste abonnement og andre henvendelser på nettstedet vil kun brukes til det formål som den ble tiltenkt.

Alle personlige opplysninger som inneholder helseinformasjon hjelper oss bedre å tilby  tjenester eller gjør det enkler for oss å møte preferansene til våre brukere.

 
resound.no samler inn ikke-personlig informasjon om våre besøkende. Denne teknologien er utviklet for å gi jevnlig oppdatert statistikk. Med slik informasjon kan vi vurdere hvilke ressurser på vår side som kan brukes oftere og hvordan vi kan hjelpe til å møte behovene til våre målgrupper.

Nettstedets ansvarsfraskrivelse 
Dette nettstedet kan inneholde pedagogisk informasjon relatert til visse plager, fysiske forhold og behandling. Enhver slik informasjon skal ikke og kan ikke brukes som erstatning for en medisinsk diagnose eller behandling. Du bør søke hjelp hos din lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du starter noen behandling, eller hvis du har spørsmål knyttet til helse, fysisk egnethet eller medisinske forhold. GN ReSound er ikke engasjert i å fremme eller praktisere medisinske, pleiemessige eller helseomsorgsmessige råd eller tjenester. GN RESOUND GARANTERER IKKE FULLSTENDIGHETEN, KORREKTHETEN, AKTUALITETEN, NYTTEVERDIEN eller NØYAKTIGHETEN AV NOE AV INFORMASJONEN SOM FREMKOMMER PÅ DETTE NETTSTEDET. Det er ditt eget ansvar å kontrollere all informasjon før du stoler på den.

GN ReSound garanterer ikke for innholdet i linkene til resound.no og kan ikke ta ansvar for slikt innhold. Du rådes til å bruke skjønn og dømmekraft i surfing på resound.no og alle nettsteder relatert eller koblet til denne. Internett inneholder materiale som kan være upassende eller seksuelt eksplisitt, og kan virke støtende på deg, eller kan inneholde uriktig informasjon som kan være et brudd på opphavsrett, ærekrenkelse eller injurielover.

Hvis du kjøper varer eller tjenester fra tredjeparter eller nettsteder, er GN ReSound ikke part i denne transaksjonen og har ikke noe forpliktelse eller ansvar med hensyn til transaksjonen. INGENTING PÅ DETTE NETTSTEDET BØR TOLKES SOM Å UTGJØRE NOEN FORM FOR PRODUKTGARANTI, ELLER SOM EN UTVIDELSE ELLER MODIFISERING AV PRODUKTGARANTIEN. SE HØREAPPARATETS GARANTIPAPIRER ELLER OPPSØK FORHANDLER FOR DETALJER ANGÅENDE GN RESOUNDS PRODUKTGARANTI.

GN ReSound kan ikke garantere at nedlastede filer fra dette nettstedet eller fra området knyttet til den er fri for feil, virus eller andre destruktive egenskaper. Du aksepterer å påta deg all risiko ved nedlasting av filer eller henting av informasjon fra resound.no eller noen nettsteder relatert eller koblet til denne. Du erkjenner at du har blitt gjort oppmerksom på at du bør ta alle nødvendige skritt for å beskytte datamaskinen og filene fra å slettes, ødelegges eller andre feil.